Wygrana dla pracownika łącznie 759 000 zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Obrazek w aktualnościach w temacie dotyczącym wyroku w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Zakończył się proces o przywrócenie do pracy reprezentowanego przez Kancelarię chronionego pracownika zwolnionego dyscyplinarnie. Wydanym wyrokiem Klient Kancelarii został przywrócony do pracy oraz zasądzono na jego rzecz łącznie 759 000 zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Jest to jedna z najwyższych kwot przyznanych pracownikowi w Lubelskim Sądzie Pracy.

Z wyrokiem można się zapoznać pod linkiem:

Sprawa 106: Wyrok oddalający apelację i zasądzający łącznie 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy