Ukryta wada zakupionego samochodu

Klient Kancelarii (powód), nabył samochód osobowy na podstawie umowy zawartej z pozwaną spółką. Zakup towaru był poprzedzony wizytą w autoryzowanym salonie samochodowym prowadzonym przez spółkę, wówczas odbyła się krótka jazda próbna samochodem, na bardzo małych obrotach silnika, z przedstawicielem salonu, podczas której klient kancelarii otrzymał zapewnienia, że auto jest w dobrym stanie technicznym. Pokreślenia wymaga, iż klient kancelarii zakupił auto używane u autoryzowanego dilera marki, natomiast zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej marki, jak również pozwanego, auta są kompleksowo sprawdzane pod względem sprawności technicznej przechodząc szczegółową inspekcję obejmującą sprawdzenie aż 117 punktów kontrolnych.

Kupno samochodu z wadą ukrytą

Obrazek na blogu w artykule na temat Ukryta wada zakupionego samochodu

Powód jeździł autem niewiele, jedynie po mieście, na małych obrotach silnika. Zaledwie kilka dni po nabyciu auta, podczas eksploatacji samochodu po raz pierwszy na dłuższej trasie, na większych obrotach silnika, klient kancelarii stwierdził nadmiernie głośną pracę skrzyni biegów, o czym niezwłocznie poinformował sprzedawcę wysyłając sms.

Klient kancelarii jako nabywca samochodu w chwili zakupu nie wiedział i nie został poinformowany przez sprzedającego, że pojazd ma uszkodzoną skrzynię biegów, wręcz przeciwnie, sprzedawca zapewniał go, że auto jest w pełni sprawne technicznie.

Stan prawny omawianej sprawy - żądanie obniżenia ceny zakupionej rzeczy z ukrytą wadą

W myśl art. 556 § 1 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie miała właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

Jak wynika z art. 5561 § 1 zd. pierwsze k.c. wada fizyczna polega przede wszystkim na każdej niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Zgodnie natomiast z art. 560 § 1 k.c. jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, czego w omawianej sprawie sprzedawca nie uczynił.

Orzeczenie Sądu - zapłata kwoty tytułem obniżenia ceny zakupu auta

Sąd orzekł o zapłacie kwoty przez pozwanego na rzecz powoda tytułem obniżenia ceny zakupu auta w związku z koniecznością wymiany skrzyni biegów na nową wraz z jej zamontowaniem przy wskazaniu, iż w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego koszt usunięcia wad wpływa na zakres obniżenia wartości rzeczy wadliwej. Skoro bowiem producent przedmiotowego samochodu, w związku z zastosowanymi technologiami, nie przewiduje naprawy uszkodzonej skrzyni biegów, a wyłącznie jej wymianę w całości, to obniżenie ceny winno współgrać z równowartością kosztu nowego podzespołu wraz z jego wymianą oraz kosztem demontażu uszkodzonej skrzyni biegów. Stąd żądanie obniżenia ceny było jak najbardziej usprawiedliwione.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. (art. 560 § 1 k.c.)
Autor: Radca prawny Daniel Paul