Popularne tematy
Popularne tematy < Strona Główna

Dyscyplinarka

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy Jednym ze sposobów rozwiązywania umowy o pracę jest rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika regulowane art. 52 Kodeksu pracy. Jest to nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy i powinien być stosowany wyjątkowo i z ostrożnością. Zdarzają się sytuacje, w których zastosowanie tzw. „dyscyplinarki” jest w pełni zasadne, jednak należy mieć na uwadze, że pracodawcy mogą nadużywać tego sposobu zwalniania z pracy.


Czytaj >

Dyscyplinarka – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p.

Obrazek z tematu Dyscyplinarka – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p.Temat zwolnienia dyscyplinarnego w trybie art. 52 k.p. opisujemy na przykładzie pracownika szczególnie chronionego, z którym pracodawca niezgodnie z prawem rozwiązał umowę o prace bez wypowiedzenia. Rozpatrujący sprawę Sąd Pracy orzekł przywrócenie Klienta do pracy i przyznał mu wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy w wysokości 508 tys. zł.


Czytaj >

Dyscyplinarka (art. 52 K.P) a możliwość dochodzenia wynagrodzenia za okres 24 miesięcy lub więcej

Obrazek z tematu Dyscyplinarka (art. 52 K.P) a możliwość dochodzenia wynagrodzenia za okres 24 miesięcy lub więcejBezprawne rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę powoduje powstanie szkody po stronie pracownika oraz prawa do odszkodowania. Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia oprócz roszczeń wynikających z kodeksu pracy ma także możliwość zgłaszania roszczeń w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego co daje możliwość uzyskania odszkodowania w wysokości 24 miesięcznych wynagrodzeń lub więcej.


Czytaj >
Wyroki

Oddalenie apelacji i zasądzenie łącznie 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego apelację i zasądzającego 250 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracyPozwane Centrum odwołało się od wyroku sądu pierwszej instancji orzekającego przywrócenie do pracy zwolnionego dyscyplinarnie Klienta kancelarii. Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację oraz zasądził na rzecz powoda 250 tys. zł wynagrodzenia. Łącznie na rzecz Klienta kancelarii zostało zasądzonych w sumie 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Zasądzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzeniaKancelaria reprezentując Klienta, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt. 1 k.p. złożyła pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz wydanie świadectwa pracy. Sąd Rejonowy w Lublinie orzekł na rzecz zwolnionego dyscyplinarnie pracownika kwotę 7 tys. zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia.


Czytaj >

Wyrok oddalający apelację w sprawie o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o prace z winy pracownika

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego apelację w sprawie o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o prace z winy pracownikaSpółka rozwiązała z Klientem zatrudnionym na stanowisku pracownik ochrony-konwojent umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Klient złożył odwołanie i Sąd pierwszej instancji zasądził z tego tytułu odszkodowanie. Pozwana Spółka wzniosła apelacje od wyroku do Sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki.


Czytaj >

Wyrok zasądzający odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownikaSpółka rozwiązała z Klientem umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p., uzasadniając to ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Klient wniósł pozew przeciwko Spółce domagając się odszkodowania. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uznał, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących rozwiązania umowy o pracę i zasądził na rzecz powoda z tego tytułu odszkodowanie.


Czytaj >

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownikaKlient reprezentowany przez kancelarię pozwał Spółkę z Dąbrowy Górniczej o zasądzenie odszkodowania w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.


Czytaj >

Postanowienie o umorzeniu postępowania o zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracę

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego postanowienia o umorzeniu postępowania o zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracęKancelaria reprezentowała Spółkę pozwaną przez byłego pracownika, z którym rozwiązała umowę o pracę w trybie art. 52 k.p. czyli ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wydanym postanowieniu umorzył postępowanie.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracySąd Rejonowy w Lublinie w wydanym wyroku przywrócił do pracy Klienta kancelarii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie oraz zasądził na jego rzecz kwotę w wysokości ponad 508 tys. złotych, tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Zasądzenie odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Sanoku

Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawaKancelaria reprezentowała Klienta w sprawie o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa. Sąd Rejonowy w Sanoku zasądził od pozwanego prowadzącego działalność gospodarczą na rzecz Klienta kancelarii 27 tys. zł tytułem odszkodowania.


Czytaj >

Wyrok przywracający do pracy i zasądzający wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego do pracy i zasądzającego wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracySąd Rejonowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał korzystny wyrok dla powoda - reprezentowanego przez kancelarię zasądzając przywrócenie go do pracy oraz odszkodowanie w wysokości 60 tys. zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >