Popularne tematy
Popularne tematy < Strona Główna

Umowa zlecenia pracowników ochrony

Prawo pracowników firm ochroniarskich i konwojowych do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Obrazek do tematu Prawo pracowników firm ochroniarskich i konwojowych do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowychJesteś pracownikiem ochrony? Konwojentem? Należysz do zespołu interwencyjnego? Masz prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Jesteś ochroniarzem na etat i zlecenie? Prawdopodobnie jesteś pozbawiony wynagrodzenia za nadgodziny! W skrócie opiszemy kwestię zawierania umowy o pracę przy jednoczesnym zawieraniu umowy zlecenie.

Szerzej powyższy temat analizujemy w kolejnym wpisie: „Umowa cywilnoprawna jako próba obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych”.

Jeśli pracownik spółki zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę posiadając przy tym umowę zlecenie zawartą z tą samą spółką bądź jej spółką siostrą i w ramach obu umów świadczył taką samą pracę to prawdopodobnie był pozbawiany przez pracodawcę należnego wynagrodzenia w godzinach nadliczbowych.

Dlaczego firmy ochroniarskie zatrudniają jednocześnie na podstawie umowy o pracę oraz umowę zlecenie?

Spółki sztucznie rozdzielają pomiędzy sobą zobowiązania wobec pracownika, który otrzymuje znacznie zaniżone wynagrodzenie od dwóch spółek. Oznacza to, że czas pracy pracownika pracodawca rozdziela na dwie spółki w korzystny dla siebie sposób, a więc niekorzystny dla pracownika, który pomimo wykonywania pracy w ramach etatu, był pozbawiany należnego wynagrodzenia, otrzymując wynagrodzenie również w ramach zlecenia.

Z doświadczenia Kancelarii wynika, iż firmy branży ochroniarskiej stosują obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych, pozbawiając tym samym swoich pracowników godziwego i adekwatnego wynagrodzenia za pracę.

Rośnie liczba wyroków zasądzających dla ochroniarzy wielotysięczne wynagrodzenia osiągające nawet 200 tys. złotych

W galerii umieszczonej poniżej Kancelaria prezentuje skany jedynie wybranych wyroków wydanych w liczbach osiągających już dziesiąt prawomocnych i wyegzekwowanych wyroków, nie wliczając spraw będących w toku, bowiem proceder oszczędności na swoich pracownikach przez spółki ochroniarskie jest powszechny i Kancelarii dobrze znany.

W każdej ze spraw prowadzonych w analogicznym stanie faktycznym i prawnym doprowadziliśmy do pozytywnego rozstrzygnięcia i uzyskania dla klientów należnego im wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Z pewnością dla spółek zatrudniających w skali całego kraju oszczędność na pracownikach jest korzystniejsza od rezygnacji z przyjętego procederu przez jego bezprawność. Spółki pomimo wielu procesów nadal zatrudniają pracowników na jednoczesnych umowach o pracę i zlecenie. Zapłata pracownikom kwot wynagrodzenia dochodzonych przed Sądem i wynikających z wyroków Sądów powszechnych jest dla tak wielkich spółek korzystniejszym rozwiązaniem.

Prowadzimy sprawy o wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w całym kraju

Aktualnie prowadzimy coraz więcej spraw ochroniarzy w skali całego kraju (m.in. rejonu lubelskiego, katowickiego, szczecińskiego, warszawskiego) pozostających na etapie sądowym lub egzekucyjnym.

Natomiast, poniższe publikacje stanowią tylko niewielką część naszego dorobku, jako że na koncie mamy już kilkadziesiąt prawomocnych i wyegzekwowanych wyroków w wygranych sprawach.


< Rozwiń >

Umowa cywilnoprawna jako próba obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych

Obrazek z tematu Umowa cywilnoprawna jako próba obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowychNiejednokrotnie pracodawcy zatrudniają pracowników na umowę o pracę zawierając jednocześnie umowy zlecenia do świadczenia tego samego rodzaju pracy tylko poza normalnym czasem pracy, czym omijają przepisy o pracy w godzinach nadliczbowych. Taka forma zatrudnienia rodzi prawo pracownika do dochodzenia od pracodawcy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, nawet w wysokości 100 tys zł.


Czytaj >
Wyroki

Wyrok zasądzający 255 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 255 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowychWygraną zakończyła się kolejna sprawa, w której kancelaria reprezentowała pracowników ochrony domagających się zapłaty należności za niewypłacone wynagrodzenie za nadgodziny. Należności wynikały z przekroczonych norm czasu pracy, które powodowie przepracowali na umowę o pracę oraz umowy zlecenia. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz klientów łącznie 255 185,54 zł tytułem wynagrodzenia za nadgodziny.


Czytaj >

Wygrana 256 000 zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 256 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochronyPracownicy ochrony - konwojenci pozwali pracodawcę o zapłatę należności z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracowali dla powiązanych spółek na umowę o pracę oraz umowy zlecenia wykonując te same czynności ponad obowiązujące normy czasu pracy. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz powodów łącznie 256 134,41 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Wygrana pracowników ochrony - Solid, zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony kolejnych spółek ochroniarskich - SolidWygrana sprawa o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników ochrony przeciwko pozwanej spółce GST wcześniej Grupa Solid Security. Klienci zatrudnieni byli na stanowisku Pracownik ochrony oraz zawierali umowy zlecenia z spółkami powiązanymi personalnie i kapitałowo. Sąd w wydanym wyroku orzekł na rzecz klientów w sumie blisko 120 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Wyrok zasądzający 150 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 150 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowychZapadł korzystny wyrok dla pracowników ochrony w prowadzonej przez kancelarię sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Klienci powierzone obowiązki związane z konwojowaniem wartości pieniężnych wykonywali również na umowę zlecenie, co prowadziło do przekroczeń ustalonych przez przepisy prawa norm czasu pracy. Sąd zasądził łącznie prawie 150 tys. złotych wynagrodzenia za nadgodziny.


Czytaj >

Zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochronyKolejnych trzech pracowników ochrony zdecydowało się na złożenie pozwu przeciwko spółce CHL Konwój z Warszawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Powodowie wykonywali na umowę o pracę i zlecenie te same czynności związane z transportem wartości pieniężnych. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz klientów kancelarii łącznie 163 tys. zł wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny.


Czytaj >

Sąd Okręgowy uwzględnił apelację kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Białymstoku

Obrazek do tematu dotyczącego uwzględnienia apelacji kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowychSąd pierwszej instancji od pozwanej spółki ochroniarskiej na rzecz jednego z powodów zasądził 2 tys. zł z żądanych 60 tys. zł. Kancelaria wniosła apelację od niekorzystnego dla klientów wyroku. Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił zaskarżony wyrok zasądzając od pozwanej spółki na rzecz wszystkich powodów łącznie 60 tys. zł zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla konwojentów

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla konwojentówPracownicy ochrony reprezentowani przez kancelarię złożyli pozew domagając się wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zatrudnieni byli w spółkach należących do tej samej grupy kapitałowej jednocześnie na umowach o pracę oraz umowach zlecenia jako konwojenci i inkasenci. Sąd Rejonowy w Lublinie wydał wyrok zasądzający na rzecz powodów łącznie 61 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Zasądzenie na rzecz pracowników ochrony 271 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia na rzecz pracowników ochrony 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Kancelaria na zlecenie kolejnych pracowników ochrony - konwojentów złożyła pozew przeciwko spółce Konsalnet Konwój o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Powodowie zatrudnieni byli w oddziale terenowym w Lublinie oraz jednocześnie zawierali umowy zlecenia z siostrzanymi spółkami. Sprawa zakończyła się zasądzeniem na rzecz klientów łącznie 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za nadgodziny.


Czytaj >

Wyrok zasądzający 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowychKancelaria reprezentowała klienta w procesie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Powód był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku pracownik ochrony - konwojent w spółce z Warszawy świadczącej usługi z zakresu ochrony osób i mienia. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej spółki 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Oddalenie apelacji od wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji od wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej spółki świadczącej usługi z zakresu ochrony osób i mieniana rzecz klienta kancelarii 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd uznał czas pracy przepracowany w ramach umów zlecenia za przekroczenie podstawowego czasu pracy wynikającego z umowy o pracę. Sąd drugiej instancji oddalił złożoną apelację spółki od powyższego wyroku.


Czytaj >