Dyskryminacja - pomoc prawna

Pewnie wielu z nas często czuje, że zostaliśmy niesprawiedliwie potraktowani, wtedy często pojawiają się pytania czy jest to już dyskryminacja. Jej rozpoznanie wbrew pozorom nie jest wcale takie proste. Nierówne traktowanie często można ocenić jedynie na podstawie kontekstu danej sytuacji oraz okoliczności w jakich miało ono miejsce.

Co to jest dyskryminacja?

Dyskryminacja to nierówne traktowanie osób, najczęściej odbywa się na tle rasowym, religijnym i płciowym, ale także w oparciu o przynależność związkową. Każdego dnia tysiące ludzi na całym świecie walczy o równe prawa i odpowiednie traktowanie. Zgodnie z zapisem znajdującym się w Konstytucji RP z 1997 roku każdy obywatel naszego kraju powinien być tak samo traktowany przez władzę publiczną, czy też może domagać się ochrony w zakresie stosunków wewnątrz firmowych.

Jak się bronić w takiej sytuacji?

W przypadku wystąpienia dyskryminacji przysługują nam odpowiednie powództwa jakie należy wytoczyć dochodząc swoich praw przed Sądem Pracy.