Mobbing - pomoc prawna

Doświadcza go mnóstwo pracowników, chociaż nie zawsze jest to takie oczywiste, że działania stosowane wobec nich mogą zostać uznawane za znęcanie psychiczne. Dlatego często tłumaczą to sobie na różne sposoby, odpuszczają, a sprawcy pozostają bez winy.

Co to jest mobbing?

Mobbing to znęcanie się psychiczne nad pracownikiem, to trwający przez długi czas terror psychiczny. Polega ono najczęściej na publicznym poniżaniu i wyśmiewaniu ofiary, sprawia również, że pokrzywdzona osoba czuje się gorsza od innych, a jej samoocena zostaje zaniżona. Należy pamiętać także o tym, że oprawcą wcale nie musi być szef, ale także współpracownik czy przełożony.

Jak się bronić w takiej sytuacji?

Istniejące prawo zgodnie z artykułem Art. 943. Kodeksu Pracy informuje, że pracodawca to osoba, która jest zobowiązana przeciwdziałać mobbingowi. Zgodnie z polskim prawem ofiara może starać się o uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione krzywdy. Kwota takiego odszkodowania i zadośćuczynienia nie jest ściśle określona, a jej wysokość zależy od danego przypadku.