Sąd wydał nakaz zapłaty za niezapłacone faktury

Sąd Rejonowy w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec firmy, która nie wywiązała się z opłat w terminie. Pozwana firma została wezwana do zapłaty 29 tys. zł na rzecz spółki reprezentowanej przez Kancelarię za niezapłacone faktury.

Poniżej zamieszczamy nakaz zapłaty w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Nakaz zapłaty za niezapłacone faktury