Wyrok zaoczny orzekający separację małżeństwa klienta Kancelarii z winy pozwanej

Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Cywilny Rodzinny w sprawie z powództwa Klienta Kancelarii o separację orzekł separacje małżeństwa z winy pozwanej.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o separację małżeństwa klienta Kancelarii z winy pozwanej