Wniesienie pozwu rozwodowego i rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Na zlecenie klienta został przygotowany i złożony pozew o rozwód bez orzekania o winie. Strony były małżeństwem od ponad 30 lat, od paru lat pożycie małżeńskie stron nie układało się. Przez większość okresu w roku strony mieszkały osobno, w pozostałym okresie zajmowały we wspólnym mieszkaniu oddzielne pokoje i nie prowadziły razem gospodarstwa domowego.

Powód wskazał iż pomiędzy małżonkami nastąpił rozkład pożycia, większość roku zamieszkiwali osobno, nie utrzymując ze sobą od wielu miesięcy kontaktów fizycznych, a więzi duchowe wygasły. Orzeczeniu rozwodu nie sprzeciwiały się dorosłe i aktywne zawodowo dzieci stron, które zaakceptowały rozstanie rodziców.

Strona pozwana nie wyrażała zgody na rozwód wnosząc o oddalenie powództwa. Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Cywilny Rodzinny rozwiązał małżeństwo klienta przez rozwód bez orzekania o winie.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje znajdują się w artykule: Prawo rodzinne: rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.


Wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód