Sprawy Sądowe

Oddalenie powództwa spółki z Warszawy o zapłatę przeciwko klientowi Kancelarii

Spółka Konsalnet Cash Management sp. z o. o. złożyła pozew przeciwko naszemu klientowi, wzywający do zapłaty ponad 37 tys. złotych. Roszczenia Spółki dotyczyły umowy zlecenia na jaką pozwany był zatrudniony. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie oddalił powództwo spółki.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o zapłatę