Ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci wychowywanych przez samotną matkę

Kancelaria na zlecenie klientki złożyła pozew o alimenty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie wnosząc o zasądzenie od ojca na rzecz dwójki małoletnich dzieci kwoty po 1000 zł tytułem alimentów.

Pozwany po paru latach od zawarcia związku małżeńskiego wyprowadził się od rodziny pozostawiając dzieci na utrzymaniu matki, która sama stara się zabezpieczyć im wszystkie potrzeby, by miały odpowiednie warunki bytowe. Obowiązek alimentacyjny pozwanego wobec dzieci nie został uregulowany.

W odpowiedzi na pozew pozwany uznał alimenty jedynie do kwoty w wysokości 600 zł. W toku sprawy strony doszły do porozumienia, została zawarta ugoda, zgodnie z którą pozwany zobowiązał się płacić alimenty na rzecz każdego z dzieci w wysokości 800 zł.


Postanowienie umarzające sprawę zakończoną ugodą ustalającą alimenty na rzecz małoletnich dzieci