Sprawy Sądowe

Wyrok zasądzający zapłatę za opóźnienie w transakcjach handlowych

Klienci reprezentowani przez Kancelarię wnieśli pozew przeciwko Spółce, dla której świadczyli usługi domagając się uregulowania zobowiązań. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VIII Gospodarczy zasądził na rzecz Klientów Kancelarii od pozwanej Spółki 22 610,04 zł zapłaty za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o zapłatę za opóźnienie w transakcjach handlowych - 1 strona Wyrok w sprawie o zapłatę za opóźnienie w transakcjach handlowych - 2 strona Wyrok w sprawie o zapłatę za opóźnienie w transakcjach handlowych - 3 strona