Oddalenie powództwa spółki CHL Cash Management sp. z o.o. o zapłatę przeciwko klientowi Kancelarii

Spółka CHL Cash Management sp. z o.o. działająca w branży ochroniarskiej pozwała naszego klienta o zwrot zapłaty w wysokości prawie 40 tys. złotych. Roszczenia dotyczyły wynagrodzenia za umowę zlecenie jaką pracownik ochrony wykonywał. Sąd Rejonowy w Węgrowie I Wydział Cywilny oddalił pozew Spółki.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o zapłatę