Sąd oddalił powództwo spółki CHL Cash Management sp. z o.o. o zapłatę przeciwko klientowi Kancelarii

Klient Kancelarii został pozwany przez pracodawcę spółkę CHL Cash Management sp. z o. o. o zwrot należności z tytułu umowy zlecenia jaką dla Spółki wykonywał. Przedmiotem sprawy była kwota w wysokości prawie 20 tys. złotych. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie I Wydział Cywilny oddalił powództwo spółki.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o zapłatę