Sprawy Sądowe

Umorzenie postępowania w sprawie cywilnej o zapłatę

Kancelaria reprezentowała Klientkę w sprawie cywilnej, przeciwko której został złożony pozew o zapłatę 8 tys. zł. Roszczenia dotyczyły niedoborów stwierdzonych podczas remanentu. Klientka została pozwana przez Spółdzielnie, w której pracowała po tym jak nie zgodziła się z wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji i odmówiła zapłaty wartości niedoboru.

Kancelaria opierając się na zeznaniach Klientki oraz świadków starała się udowodnić, że braki nie wynikały z winy Klientki, tylko ze stanu technicznego urządzeń w których były przechowywane produkty, samoobsługowego systemu sprzedaży oraz braku odpowiednich dla tego typu sprzedaży zabezpieczeń.

W toku sprawy powód cofnął pozew o zapłatę oraz zrzekł się roszczenia w stosunku do Klientki. Sąd Rejonowy w Kraśniku I Wydział Cywilny umorzył postępowanie.

Poniżej zamieszczamy postanowienie w postaci elektronicznej dotyczące opisanej sprawy:

Postanowienie umarzające postępowanie w sprawie cywilnej o zapłatę