Sprawy Sądowe

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznał Klientowi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej decyzji odmówił Klientowi Kancelarii prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, uzasadniając iż udział Klienta w głosowaniu w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa w siedzibie pracodawcy było wykorzystywaniem świadczenia niezgodnie z jego celem.

Klient z pomocą Kancelarii zaskarżył decyzję ZUS-u, wskazując że będąc na zasiłku rehabilitacyjnym przy okazji załatwiania spraw związanych z kompletowaniem dokumentacji do komisji ZUS zajechał do zakładu pracy i wziął udział w głosowaniu do Rady Nadzorczej. Zaznaczył, iż będąc w trakcie zasiłku rehabilitacyjnego nie musiał leżeć i nie wykonywał żadnej pracy zarobkowej, ani nie wykonywał żadnych czynności mogących przedłużyć okres niezdolności do pracy.

Klient był zatrudniony jako kierowca, uległ wypadkowi przy pracy, po którym miał przyznane prawo do zasiłku chorobowego, a po wyczerpaniu okresu zasiłkowego miał przyznane prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Kancelaria w postępowaniu sądowym udowodniła, że Klient przebywając na zwolnieniu lekarskim przestrzegał wskazań lekarskich, nie nadwerężał swojego zdrowia ani swoim zachowaniem nie przedłużył procesu leczenia. Udział w głosowaniu na przedstawicieli do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa w siedzibie pracodawcy nie miał wpływu na schorzenie, w związku z którym otrzymywał świadczenia z ubezpieczeń społecznych. W związku z powyższym zachowanie powoda nie można było uznać za wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uznał odwołanie jako zasadne, wydanym wyrokiem zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał Klientowi reprezentowanemu przez Kancelarię prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o świadczenie rehabilitacyjne