Sprawy Sądowe

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznanie prawa do emerytury wcześniejszej

Wydaną decyzją Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi Kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury uzasadniając, iż na dzień 1 stycznia 1999 roku wnioskodawca nie udowodnił co najmniej 25-letniego stażu pracy i 15-letniego okresu pracy w warunkach szczególnych wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Organ rentowy uznał staż pracy w wymiarze 24 lat i 7 miesięcy nie uznając żadnego okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach. W świadectwach pracy złożonych przez wnioskodawcę nie została zawarta informacja o charakterze pracy zgodnie z rozporządzeniem lub nie było wskazanych przepisów resortowych oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w oparciu, o które zakwalifikowano pracę, jako świadczoną w warunkach szczególnych.

Klient złożył odwołanie od decyzji ZUS-u nie zgadzając się z zaskarżoną decyzją i wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie prawa do emerytury. Powód przepracował ponad 18 lat w zakładach pracy jako kierowca samochodu ciężarowego typu cysterna, kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 oraz jako kierowca autobusu.

Kluczowe w sprawie były zeznania Klienta oraz świadków, które pozwoliły ustalić że wnioskodawca pracował w sumie przez 7 miesięcy w gospodarstwie rolnym należącym do jego dziadków. Świadkowie również zgodnie zeznali, że ubezpieczony w spornym okresie zatrudniony był w zakładach, w których jeździł wyłącznie samochodami ciężarowymi o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 ton, oraz dodatkowo autobusem, którym dowoził do zakładu pracowników przed rozpoczęciem pracy i rozwoził ich do domu po zakończeniu pracy. Po dodaniu 7 miesięcy pracy w gospodarstwie rolnym do uznanych przez organ rentowy 24 lat i 7 miesięcy pracy, staż pracy wyniósł 25 lat i 3 miesiące.

Sąd zaznaczył, iż dla określenia, czy dana praca wykonywana jest w warunkach szczególnych i w szczególnym charakterze nie ma znaczenia nazwa stanowiska pracy, ale charakter faktycznie wykonywanych czynności. Materiał dowodowy potwierdził, że Klient przepracował ponad 18 lat w szczególnych warunkach jako kierowca samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony. Prace te znajdują się w Wykazie A stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku prac wykonywanych w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego.

Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił Klientowi Kancelarii prawo do wcześniejszej emerytury.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Emerytura w niższym wieku emerytalnym.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o przyznanie prawa do emerytury wcześniejszej