Sprawy Sądowe

«
1
...
9
10
11
12
»

Wyrok przywracający do pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Klienta kancelarii

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego do pracy Klienta kancelarii w Uniwersytecie Przyrodniczym w LublinieKlient reprezentowany przez kancelarię składając pozew domagał się uznania za bezskuteczne złożonego mu przez uniwersytet w Lublinie wypowiedzenia stosunku pracy oraz przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy. Sąd Rejonowy w Lublinie orzekł o przywrócenie do pracy Klienta.


Czytaj >

Wyrok Sądu drugiej instancji oddala powództwo przeciwko Klientowi kancelarii o zapłatę ponad 50 tys. zł

Prawo cywilne
Sąd Apelacyjny w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku Sądu drugiej instancji oddalającego powództwo przeciwko Klientowi kancelarii o zapłatę ponad 50 tys. złKancelaria na skutek wniesionej apelacji doprowadziła do oddalenia powództwa Spółki z siedzibą w Warszawie o zapłatę ponad 50 tys. złotych. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie z powództwa Spółki przeciwko naszemu Klientowi o zapłatę.


Czytaj >

Wyrok zmieniający zaskarżoną przez Klientkę kancelarii decyzję ZUS-u o ustalenie prawa do emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną przez Klientkę Kancelarii decyzję ZUS-u o ustalenie prawa do emeryturyKlientka kancelarii zaskarżyła niekorzystną decyzję ZUS-u, która została wydana na skutek złożonego przez nią wniosku o ponowne obliczenie emerytury. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję przyznając prawo do ustalenia wysokości emerytury, obliczanej na korzystniejszych warunkach.


Czytaj >

Oddalenie powództwa spółki CHL Cash Management sp. z o. o. o zapłatę przeciwko Klientowi kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Węgrowie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa spółki CHL Cash Management sp. z o.o. o zapłatęSąd Rejonowy w Węgrowie oddalił pozew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działającej w branży ochroniarskiej złożony przeciwko naszemu Klientowi, wzywający do zapłaty prawie 40 tys. złotych. Roszczenia Spółki dotyczyły umowy zlecenia na jaką pracownik ochrony był zatrudniony.


Czytaj >

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczboweSąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz Klienta reprezentowanego przez kancelarię. Nakaz zobowiązuje pozwaną Spółkę do zapłaty 32 tys. złotych tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.


Czytaj >

Zmiana zaskarżonej decyzji KRUS-u i przyznanie prawa do emerytury rolniczej

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonej decyzji KRUS-u i przyznanie prawa do emerytury rolniczejKlientka kancelarii odwołała się od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego domagając się uwzględnienia do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym. Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał naszej Klientce prawo do emerytury rolniczej.


Czytaj >

Wyrok zmieniający zaskarżoną przez Klienta kancelarii decyzję ZUS-u dot. wysokości podstawy wymiaru składek

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną przez Klienta kancelarii decyzję ZUS-u dot. wysokości podstawy wymiaru składekKlient kancelarii zaskarżył niekorzystną decyzję ZUS-u nie zgadzając się z ustalonymi wysokościami podstawy wymiaru składek. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ustalając korzystniejsze dla naszego Klienta podstawy wymiaru składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.


Czytaj >

Wyrok zasądzający łącznie prawie 34 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 34 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowychZapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych we wskazanym okresie. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził łącznie prawie 34 tys. złotych dla naszego Klienta od pozwanej spółki cywilnej, w której był zatrudniony.


Czytaj >

Sąd oddalił powództwo spółki KCM sp. z o. o. przeciwko naszemu Klientowi

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa spółki Konsalnet Cash Management sp. z o.o. przeciwko naszemu KlientowiSpółka zajmująca się obsługą gotówki na rynku polskim pozwała Klienta kancelarii o zwrot należności w wysokości 9 tys. zł otrzymanych z tytułu umowy zlecenia. Pozwany zatrudniony był jako konwojent w siostrzanej spółce. Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Ugoda w sporze na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego ugody w sporze na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnychNa rozprawie w Sądzie Rejonowym w Lublinie z powództwa Klientki kancelarii w sporze na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych strony sporu zawarły ugodę. Na mocy ugody powódka uzyskała kwotę 5,5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.


Czytaj >

Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlopSąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz powoda reprezentowanego przez kancelarię. Nakaz zobowiązuje pozwaną Spółkę do zapłaty 9 tys. złotych tytułem wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.


Czytaj >

Oddalenie powództwa spółki z Warszawy o zapłatę przeciwko Klientowi kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenie powództwa spółki Konsalnet Cash Management sp. z o.o. o zapłatęSąd Rejonowy w Warszawie oddalił pozew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie złożony przeciwko naszemu Klientowi, wzywający do zapłaty 37 tys. złotych. Roszczenia Spółki dotyczyły umowy zlecenia na jaką pozwany był zatrudniony.


Czytaj >
«
1
...
9
10
11
12
»