Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
...
9
10
11
...
14
»

Wyrok zasądzający zapłatę należności na rzecz Klienta kancelarii od członka zarządu dłużnej Spółki

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego zapłatę należności na rzecz Klienta kancelarii od członka zarządu dłużnej Spółki

Klient reprezentowany przez kancelarię pozwał członka zarządu dłużnej spółki domagając się uregulowania zaległej należności. Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w wydanym wyroku zasądził od pozwanego zapłatę ponad 44 tys. zł na rzecz Klienta kancelarii.


Czytaj >

Sąd Oddalił apelację ZUS-u od wyroku przyznającego prawo do emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji ZUS-u od wyroku przyznającego Klientowi kancelarii prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelacje od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta kancelarii, który zmienił decyzję ZUS-u i przyznał powodowi prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. Sąd Apelacyjny w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Wyrok oddalający powództwo o odszkodowanie za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o odszkodowanie za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych

Klientka kancelarii została pozwana przez pracodawcę o zapłatę 18 tys. zł odszkodowania za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił powództwo.


Czytaj >

Oddalenie apelacji od wyroku przyznającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji od wyroku przyznającego Klientowi kancelarii wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz Klienta kancelarii 97 tys. zł tytułem wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe, a także diety i ryczałt za noclegi. Pozwany przedsiębiorca wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego. Sąd Okręgowy w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania oddalił apelację.


Czytaj >

Sąd Okręgowy uwzględnił apelację kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Białymstoku
Obrazek do tematu dotyczącego uwzględnienia apelacji kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Sąd pierwszej instancji zasądził niecałe 2 tys. zł z żądanych w pozwie 60 tys. zł na rzecz tylko jednego z powodów. Kancelaria wniosła apelację od powyższego wyroku. Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił zaskarżony wyrok zasądzając od pozwanej Spółki łącznie 60 tys. zł zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz Klientów kancelarii.


Czytaj >

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazujący uregulowanie niezapłaconych faktur

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazującym uregulowanie niezapłaconych faktur

Klient kancelarii - przedsiębiorca pozwał Spółkę z Warszawy o uregulowanie niezapłaconych faktur. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VIII Wydział Gospodarczy nakazał pozwanej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie by zapłaciła 40 tys. zł Klientowi kancelarii.


Czytaj >

Oddalenie apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od korzystnego wyroku w sprawie o prawo do emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od korzystnego wyroku w sprawie o prawo do emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta kancelarii ustalającego prawo do wcześniejszej emerytury przysługującej pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Wyrok nakazujący sprostowanie świadectwa pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku nakazującego sprostowanie świadectwa pracy

Klient kancelarii otrzymał świadectwo pracy, z którym się nie zgadzał. Pracodawca w świadectwie pracy wpisał, że Klient wykorzystał 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem, mimo iż Klient nie składał żadnych wniosków o udzielenie opieki. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakazał sprostować pracodawcy wydane świadectwo pracy.


Czytaj >

Oddalenie apelacji od wyroku korzystnego dla Klienta kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji od wyroku korzystnego dla Klienta kancelarii

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Świdnika wniosła apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta kancelarii. Spółka została zobowiązana do zapłaty 137 tys. zł. tytułem spłaty udzielonych pożyczek. Sąd Apelacyjny w Lublinie po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację.


Czytaj >

Sąd drugiej instancji zmienił zaskarżony przez kancelarię wyrok o zapłatę

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonego przez kancelarię wyroku o zapłatę przez Sąd drugiej instancji

Kancelaria wniosła apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji niekorzystnego dla pozwanego Klienta kancelarii zasądzającego zapłatę 32 tys. zł na rzecz wnoszącej pozew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok oddalając powództwo Spółki o zapłatę.


Czytaj >

Sąd rozwiązał przez rozwód małżeństwo pozwanego Klienta bez orzekania o winie

Prawo rodzinne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego rozwiązania przez rozwód małżeństwa pozwanego Klienta bez orzekania o winie

Kancelaria reprezentowała Klienta w sprawie rozwodowej. Powódka domagała się orzeczenia rozwodu z jego winy, ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenie alimentów na rzecz powódki oraz orzeczenia eksmisji. Sąd Okręgowy w Lublinie wydanym wyrokiem rozwiązał przez rozwód małżeństwo Klienta bez orzekania o winie.


Czytaj >

Umorzenie postępowania karnego dot. bezprawnego przywłaszczenia mienia

Prawo karne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu o umorzeniu postępowania karnego dot. bezprawnego przywłaszczenia mienia

Kancelaria broniła Klientkę, wobec której było prowadzone postępowanie karne. Klientka kancelarii była oskarżona o bezprawne przywłaszczenie mienia o znacznej wartości. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny umorzył postępowanie karne przeciwko Klientce kancelarii.


Czytaj >
«
1
...
9
10
11
...
14
»