Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
...
10
11
12
...
14
»

Sąd oddalił apelację pozwanej Spółki od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji pozwanej Spółki od wyroku korzytnego dla Klientki kancelarii

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Świdnika odwołała się od wyroku Sądu pierwszej instancji, który przyznał Klientce reprezentowanej przez kancelarię odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Sąd Okręgowy w Lublinie po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki.


Czytaj >

Ustalenie prawa do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego ustalenia prawa do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Klient kancelarii odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której ZUS odmówił prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił Klientowi prawo do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.


Czytaj >

Wyrok uchylający karę nagany nałożoną na Klienta kancelarii

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku uchylającego karę nagany nałożoną na Klienta kancelarii

Klient kancelarii wniósł pozew do Sądu przeciwko Spółce, w której był zatrudniony żądając uchylenia zastosowanej wobec niego kary porządkowej nagany. Po przeanalizowaniu ustalonych w toku procesu okoliczności Sąd Rejonowy w Lublinie uchylił karę nagany nałożoną na Klienta kancelarii.


Czytaj >

Sąd oddalił powództwo w sprawie o zapłatę przeciwko Klientowi kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa w sprawie o zapłatę przeciwko Klientowi kancelarii

Klient był zatrudniony na stanowisku pracownik ochrony-konwojent na podstawie umowy o pracę oraz zawierał umowy zlecenia w Spółkach tej samej Grupy Kapitałowej. Został pozwany o zwrot otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i przyznający prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u i przyznającego prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Klient kancelarii odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której odmówiono mu prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok, w którym zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznał Klientowi kancelarii prawo do emerytury.


Czytaj >

Sąd wydał nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Kancelaria reprezentując sześciu klientów pozwała Spółkę z Warszawy o zapłatę łącznie 211 tys. zł. tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec Spółki.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Chełmie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi

Kancelaria reprezentowała Klienta, kierowcę samochodu ciężarowego w transporcie krajowym w procesie, w którym domagał się należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz przysługującego mu dodatku za noclegi. Sąd Rejonowy w Chełmie w wydanym wyroku zasądził z tego tytułu łącznie 97 tys. zł na rzecz Klienta kancelarii.


Czytaj >

Odwołanie od dezycji ZUS-u odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżone decyzje ZUS-u i orzekającego prawo do zasiłku chorobowego

Klientka kancelarii odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których ZUS odmówił jej prawa do zasiłku chorobowego. Sąd Rejonowy w Lublinie stwierdził, że odmowa udzielenia prawa do zasiłku chorobowego była niezasadna, w związku z tym zmienił zaskarżone decyzje i ustalił na rzecz Klientki kancelarii prawo do zasiłku chorobowego.


Czytaj >

Sąd uznał odwołanie od decyzji ZUS-u za zasadne i ustalił Klientowi kancelarii prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku ustalającego prawo do wcześniejszej emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury przysługującej pracującym w warunkach szkodliwych. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że wnioskodawca spełnił wszystkie przesłanki do przyznania mu prawa do wcześniejszej emerytury i zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u.


Czytaj >

Zwrot 137 tys. zł z umowy pożyczki na rzecz Klienta kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zobowiązującego dłużnika do spłaty udzielonych pożyczek

Kancelaria reprezentowała Klienta w sporze sądowym, w którym domagał się od pozwanej Spółki spłaty udzielonych pożyczek. Na mocy wydanego wyroku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku została zobowiązana do zapłaty 137.630 zł tytułem spłaty udzielonych pożyczek.


Czytaj >

Wyrok zasądzający 150 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 150 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd zasądził łącznie prawie 150 tys. złotych dla pracowników ochrony - konwojentów.


Czytaj >

Oddalenie apelacji ZUS-u od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji ZUS-u od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył apelację od wyroku o ustalenie istnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł na korzyść Klientki, która nie zgadzała się z decyzją ZUS-u.


Czytaj >
«
1
...
10
11
12
...
14
»