Sprawy Sądowe

«
1
...
9
10
11
12
»

Wyrok zasądzający zapłatę tytułem odszkodowania za złamanie gwarancji zatrudnienia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego zapłatę tytułem odszkodowania za złamanie gwarancji zatrudnieniaTroje Klientów kancelarii pozwało Spółkę Akcyjną z Wrocławia o zapłatę odszkodowania za zwolnienie z pracy. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz powodów łącznie 61 tys. zł odszkodowania za złamanie gwarancji zatrudnienia.


Czytaj >

Wyrok zaoczny orzekający separację małżeństwa Klienta kancelarii z winy pozwanej

Prawo rodzinne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zaocznego orzekający separację małżeństwa Klienta kancelarii z winy pozwanejW Sądzie Okręgowym w Lublinie w Wydziale Cywilnym Rodzinnym odbyła się sprawa z powództwa Klienta kancelarii o separację. Sąd w wydanym wyroku zaocznym orzekł separację małżeństwa Klienta kancelarii z winy pozwanej.


Czytaj >

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego Klientka kancelarii wniosła przeciwko Spółce Akcyjnej Hortico we Wrocławiu pozew o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia. Sąd Rejonowy w Warszawie zasądził z tego tytułu 39 tys. złotych odszkodowania dla naszej Klientki.


Czytaj >

Sąd wydał nakaz zapłaty za niezapłacone faktury

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty za niezapłacone fakturySpółka reprezentowana przez kancelarię wniosła pozew o zapłatę przeciwko firmie, która nie wywiązała się z opłat w terminie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nakazał pozwanej firmie, by zapłaciła reprezentowanej spółce kwotę 29 tys. zł za nieuregulowane faktury.


Czytaj >

Sąd oddalił apelację ZUS-u od wyroku dot. wysokości podstawy wymiaru składek

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji ZUS-u od wyroku dot. wysokości podstawy wymiaru składekKlientka kancelarii nie zgadzając się z decyzją ZUS-u dot. wysokości podstawy wymiaru składek odwołała się do Sądu Okręgowego w Lublinie, który orzekł na korzyść Klientki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył apelację od wyroku do Sądu drugiej instancji. Sąd Apelacyjny oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u - rekompensata z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany decyzji ZUS-u i przyznania rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkachKlient kancelarii odwołał się od niekorzystnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u przyznając prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy Klientki kancelarii

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy Klientki kancelariiKlientka kancelarii pozwała Pracodawcę domagając się przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy, dopuszczenia do pracy i wynagrodzenia. Sąd Rejonowy w Lublinie wydanym wyrokiem przywrócił powódkę do pracy oraz zasądził 66 tys. zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Wyrok zasądzający wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowychSąd Rejonowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie prowadzonej przez kancelarię zasądził od pozwanej Spółki z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Klienta kancelarii kwotę 48 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Zasądzenie odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Sanoku

Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawaKancelaria reprezentowała Klienta w sprawie o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa. Sąd Rejonowy w Sanoku zasądził od pozwanego prowadzącego działalność gospodarczą na rzecz Klienta kancelarii 27 tys. zł tytułem odszkodowania.


Czytaj >

Sąd zmienił decyzję ZUS-u przyznając Klientce kancelarii prawo do zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany decyzji ZUS-u przyznającej Klientce kancelarii prawo do zasiłku chorobowegoKlientka korzystając z pomocy kancelarii odwołała się od niekorzystnej decyzji ZUS-u. Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznając wnioskodawczyni prawo do zasiłku chorobowego.


Czytaj >

Wyrok przywracający do pracy i zasądzający wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego do pracy i zasądzającego wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracySąd Rejonowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał korzystny wyrok dla powoda - reprezentowanego przez kancelarię zasądzając przywrócenie go do pracy oraz odszkodowanie w wysokości 60 tys. zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Ugoda w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego ugody w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracyW sprawie prowadzonej przez kancelarię z powództwa Klienta o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy została zawarta ugoda. Zgodnie z treścią ugody pozwany Pracodawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz Klienta kancelarii odszkodowania.


Czytaj >
«
1
...
9
10
11
12
»