Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
...
11
12
13
14
»

Sąd oddalił powództwo spółki Konsalnet Konwój sp. z o. o. przeciwko naszemu Klientowi

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa spółki Konsalnet Konwój sp. z o.o. przeciwko Klientowi kancelarii

Spółka zajmująca się obsługą gotówki na rynku polskim pozwała Klienta kancelarii o zwrot należności z umowy zlecenia jaką dla spółki wykonywał, na kwotę 43 tys. złotych. Sąd Rejonowy w Lublinie oddalił żądanie spółki.


Czytaj >

Ugoda w sprawie o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego ugody w sprawie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

Na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Lublinie z powództwa Klienta kancelarii o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne strony sporu zawarły ugodę. Na mocy ugody nasz Klient uzyskał odszkodowanie.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę naszej Klientce

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę

Kancelaria na zlecenie klientki wniosła przeciwko Spółce z o. o. w Świdniku pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VII zasądził od pozwanego przedsiębiorstwa kwotę 12 tys. zł na rzecz Klientki.


Czytaj >

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym za niezapłacone faktury

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym za opóźnienie w transakcjach handlowych

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz powodów reprezentowanych przez kancelarię. Nakaz zobowiązuje pozwaną Spółkę do zapłaty roszczenia w kwocie 27 tys. złotych.


Czytaj >

Oddalenie apelacji spółki CHL Cash Management sp. z o. o. od wyroku o zapłatę przeciwko Klientowi kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji spółki  od wyroku o zapłatę przeciwko Klientowi kancelarii

Spółka odwołała się od wyroku oddalającego powództwo o zapłatę przeciwko naszemu Klientowi do sądu drugiej instancji. Przedmiotem sporu, w którym kancelaria reprezentowała Klienta była kwota w wysokości prawie 142 tys. złotych. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Spółki.


Czytaj >

Zmiana zaskarżonego wyroku i decyzji ZUS-u dot. pracy w szczególnych warunkach na korzyść Klienta kancelarii

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonego wyroku i decyzji ZUS-u dot. pracy w szczególnych warunkach na korzyść Klienta kancelarii

Klient kancelarii odwołał się od wyroku Sądu pierwszej instancji nie zgadzając się z poprzedzająca go decyzją ZUS-u. Sąd Apelacyjny w Lublinie zmienił zaskarżony wyrok oraz decyzję ZUS-u ustalając prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Sąd oddalił powództwo spółki CHL Cash Management sp. z o. o. o zapłatę przeciwko Klientowi kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa spółki CHL Cash Management sp. z o.o. o zapłatę

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pozwała Klienta reprezentowanego przez kancelarię o zwrot należności z umowy zlecenia jaką dla Spółki wykonywał, na kwotę prawie 20 tys. złotych. Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Cywilny oddalił żądanie spółki.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Sąd Rejonowy w Lublinie w wydanym wyroku przywrócił do pracy Klienta kancelarii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie oraz zasądził na jego rzecz kwotę w wysokości ponad 508 tys. złotych, tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Wyrok przywracający do pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Klienta kancelarii

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego do pracy Klienta kancelarii w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Klient reprezentowany przez kancelarię składając pozew domagał się uznania za bezskuteczne złożonego mu przez uniwersytet w Lublinie wypowiedzenia stosunku pracy oraz przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy. Sąd Rejonowy w Lublinie orzekł o przywrócenie do pracy Klienta.


Czytaj >

Wyrok Sądu drugiej instancji oddala powództwo przeciwko Klientowi kancelarii o zapłatę ponad 50 tys. zł

Prawo cywilne
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku Sądu drugiej instancji oddalającego powództwo przeciwko Klientowi kancelarii o zapłatę ponad 50 tys. zł

Kancelaria na skutek wniesionej apelacji doprowadziła do oddalenia powództwa Spółki z siedzibą w Warszawie o zapłatę ponad 50 tys. złotych. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie z powództwa Spółki przeciwko naszemu Klientowi o zapłatę.


Czytaj >

Wyrok zmieniający zaskarżoną przez Klientkę kancelarii decyzję ZUS-u o ustalenie prawa do emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną przez Klientkę Kancelarii decyzję ZUS-u o ustalenie prawa do emerytury

Klientka kancelarii zaskarżyła niekorzystną decyzję ZUS-u, która została wydana na skutek złożonego przez nią wniosku o ponowne obliczenie emerytury. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję przyznając prawo do ustalenia wysokości emerytury, obliczanej na korzystniejszych warunkach.


Czytaj >

Oddalenie powództwa spółki CHL Cash Management sp. z o. o. o zapłatę przeciwko Klientowi kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa spółki CHL Cash Management sp. z o.o. o zapłatę

Sąd Rejonowy w Węgrowie oddalił pozew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działającej w branży ochroniarskiej złożony przeciwko naszemu Klientowi, wzywający do zapłaty prawie 40 tys. złotych. Roszczenia Spółki dotyczyły umowy zlecenia na jaką pracownik ochrony był zatrudniony.


Czytaj >
«
1
...
11
12
13
14
»