Sprawy Sądowe

Sąd Okręgowy uwzględnił apelację Kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Białymstoku

Obrazek do tematu dotyczącego uwzględnienia apelacji Kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowychSąd pierwszej instancji zasądził niecałe 2 tys. zł z żądanych w pozwie 60 tys. zł na rzecz tylko jednego z powodów. Kancelaria wniosła apelację od powyższego wyroku. Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił zaskarżony wyrok zasądzając od pozwanej Spółki łącznie 60 tys. zł zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz Klientów Kancelarii.


Czytaj >

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazujący uregulowanie niezapłaconych faktur

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazującym uregulowanie niezapłaconych fakturKlient Kancelarii - przedsiębiorca pozwał Spółkę z Warszawy o uregulowanie niezapłaconych faktur. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VIII Wydział Gospodarczy nakazał pozwanej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie by zapłaciła 40 tys. zł Klientowi Kancelarii.


Czytaj >

Oddalenie apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od korzystnego wyroku w sprawie o prawo do emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od korzystnego wyroku w sprawie o prawo do emeryturyZakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta Kancelarii ustalającego prawo do wcześniejszej emerytury przysługującej pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Wyrok nakazujący sprostowanie świadectwa pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku nakazującego sprostowanie świadectwa pracyKlient Kancelarii otrzymał świadectwo pracy, z którym się nie zgadzał. Pracodawca w świadectwie pracy wpisał, że Klient wykorzystał 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem, mimo iż Klient nie składał żadnych wniosków o udzielenie opieki. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakazał sprostować pracodawcy wydane świadectwo pracy.


Czytaj >

Oddalenie apelacji od wyroku korzystnego dla Klienta Kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji od wyroku korzystnego dla Klienta KancelariiSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Świdnika wniosła apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta Kancelarii. Spółka została zobowiązana do zapłaty 137 tys. zł. tytułem spłaty udzielonych pożyczek. Sąd Apelacyjny w Lublinie po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację.


Czytaj >

Sąd drugiej instancji zmienił zaskarżony przez Kancelarię wyrok o zapłatę

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonego przez Kancelarię wyroku o zapłatę przez Sąd drugiej instancjiKancelaria wniosła apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji niekorzystnego dla pozwanego Klienta Kancelarii zasądzającego zapłatę 32 tys. zł na rzecz wnoszącej pozew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok oddalając powództwo Spółki o zapłatę.


Czytaj >

Sąd rozwiązał przez rozwód małżeństwo pozwanego Klienta bez orzekania o winie

Prawo rodzinne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego rozwiązania przez rozwód małżeństwa pozwanego Klienta bez orzekania o winieKancelaria reprezentowała Klienta w sprawie rozwodowej. Powódka domagała się orzeczenia rozwodu z jego winy, ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenie alimentów na rzecz powódki oraz orzeczenia eksmisji. Sąd Okręgowy w Lublinie wydanym wyrokiem rozwiązał przez rozwód małżeństwo Klienta bez orzekania o winie.


Czytaj >

Umorzenie postępowania karnego dot. bezprawnego przywłaszczenia mienia

Prawo karne
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu o umorzeniu postępowania karnego dot. bezprawnego przywłaszczenia mieniaKancelaria broniła Klientkę, wobec której było prowadzone postępowanie karne. Klientka Kancelarii była oskarżona o bezprawne przywłaszczenie mienia o znacznej wartości. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny umorzył postępowanie karne przeciwko Klientce Kancelarii.


Czytaj >

Sąd oddalił apelację pozwanej Spółki od wyroku korzystnego dla Klientki Kancelarii

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji pozwanej Spółki od wyroku korzytnego dla Klientki KancelariiSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Świdnika odwołała się od wyroku Sądu pierwszej instancji, który przyznał Klientce reprezentowanej przez Kancelarię odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Sąd Okręgowy w Lublinie po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki.


Czytaj >

Ustalenie prawa do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego ustalenia prawa do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracyKlient Kancelarii odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której ZUS odmówił prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił Klientowi prawo do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.


Czytaj >

Wyrok uchylający karę nagany nałożoną na Klienta Kancelarii

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku uchylającego karę nagany nałożoną na Klienta KancelariiKlient Kancelarii wniósł pozew do Sądu przeciwko Spółce, w której był zatrudniony żądając uchylenia zastosowanej wobec niego kary porządkowej nagany. Po przeanalizowaniu ustalonych w toku procesu okoliczności Sąd Rejonowy w Lublinie uchylił karę nagany nałożoną na Klienta Kancelarii.


Czytaj >

Sąd oddalił powództwo w sprawie o zapłatę przeciwko Klientowi Kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa w sprawie o zapłatę przeciwko Klientowi KancelariiKlient był zatrudniony na stanowisku pracownik ochrony-konwojent na podstawie umowy o pracę oraz zawierał umowy zlecenia w Spółkach tej samej Grupy Kapitałowej. Został pozwany o zwrot otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >
< Poprzednie wyroki
1
2
3
4
5
6
7
8
Kolejne wyroki >