Sprawy Sądowe

Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i przyznający prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u i przyznającego prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych Klient Kancelarii odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której odmówiono mu prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok, w którym zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznał Klientowi Kancelarii prawo do emerytury.


Czytaj >

Sąd wydał nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Kancelaria reprezentując sześciu klientów pozwała Spółkę z Warszawy o zapłatę łącznie 211 tys. zł. tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec Spółki.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Chełmie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi Kancelaria reprezentowała Klienta, kierowcę samochodu ciężarowego w transporcie krajowym w procesie, w którym domagał się należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz przysługującego mu dodatku za noclegi. Sąd Rejonowy w Chełmie w wydanym wyroku zasądził z tego tytułu łącznie 97 tys. zł na rzecz Klienta Kancelarii.


Czytaj >

Odwołanie od dezycji ZUS-u odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżone decyzje ZUS-u i orzekającego prawo do zasiłku chorobowego Klientka Kancelarii odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których ZUS odmówił jej prawa do zasiłku chorobowego. Sąd Rejonowy w Lublinie stwierdził, że odmowa udzielenia prawa do zasiłku chorobowego była niezasadna, w związku z tym zmienił zaskarżone decyzje i ustalił na rzecz Klientki Kancelarii prawo do zasiłku chorobowego.


Czytaj >

Sąd uznał odwołanie od decyzji ZUS-u za zasadne i ustalił Klientowi Kancelarii prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku ustalającego prawo do wcześniejszej emerytury Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi Kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury przysługującej pracującym w warunkach szkodliwych. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że wnioskodawca spełnił wszystkie przesłanki do przyznania mu prawa do wcześniejszej emerytury i zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u.


Czytaj >

Zasądzenie zwrotu z umowy pożyczki na rzecz Klienta Kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zobowiązującego dłiżnika do spłaty udzielonych pożyczek Kancelaria reprezentowała Klienta w sporze sądowym, w którym domagał się od pozwanej Spółki spłaty udzielonych pożyczek. Na mocy wydanego wyroku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku została zobowiązana do zapłaty 137.630 zł tytułem spłaty udzielonych pożyczek.


Czytaj >

Wyrok zasądzający 150 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 150 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd zasądził łącznie prawie 150 tys. złotych dla powodów reprezentowanych przez Kancelarię.


Czytaj >

Oddalenie apelacji ZUS-u od wyroku korzystnego dla Klientki Kancelarii

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji ZUS-u od wyroku korzystnego dla Klientki Kancelarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył apelację od wyroku o ustalenie istnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł na korzyść Klientki, która nie zgadzała się z decyzją ZUS-u.


Czytaj >

Sąd oddalił powództwo spółki Konsalnet Konwój sp. z o. o. przeciwko naszemu Klientowi

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa spółki Konsalnet Konwój sp. z o.o. przeciwko Klientowi Kancelarii Spółka zajmująca się obsługą gotówki na rynku polskim pozwała Klienta Kancelarii o zwrot należności z umowy zlecenia jaką dla spółki wykonywał, na kwotę 43 tys. złotych. Sąd Rejonowy w Lublinie oddalił żądanie spółki.


Czytaj >

Ugoda w sprawie o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego ugody w sprawie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne Na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Lublinie z powództwa Klienta Kancelarii o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne strony sporu zawarły ugodę. Na mocy ugody nasz Klient uzyskał odszkodowanie.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę naszej Klientce

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę Klientka Kancelarii wniosła przeciwko Przedsiębiorstwu Komunalnemu „PEGIMEK” Spółce z o. o. w Świdniku pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, żądając zasądzenia z tego tytułu kwoty 12 tys. złotych.


Czytaj >

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym za niezapłacone faktury

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym za opóźnienie w transakcjach handlowych Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz powodów reprezentowanych przez Kancelarię. Nakaz zobowiązuje pozwaną Spółkę do zapłaty roszczenia w kwocie 27 tys. złotych.


Czytaj >
< Poprzednie wyroki
1
2
3
4
5
6
7
8
Kolejne wyroki >