Sprawy Sądowe

Oddalenie apelacji spółki CHL Cash Management sp. z o. o. od wyroku o zapłatę przeciwko Klientowi Kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Apelacyjny w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego Spółka odwołała się od wyroku oddalającego powództwo o zapłatę przeciwko naszemu Klientowi do sądu drugiej instancji. Przedmiotem sporu, w którym Kancelaria reprezentowała Klienta była kwota w wysokości prawie 142 tys. złotych. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Spółki.


Czytaj >

Zmiana zaskarżonego wyroku i decyzji ZUS-u dot. pracy w szczególnych warunkach na korzyść Klienta Kancelarii

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego Klient Kancelarii odwołał się od wyroku Sądu pierwszej instancji nie zgadzając się z poprzedzająca go decyzją ZUS-u. Sąd Apelacyjny w Lublinie zmienił zaskarżony wyrok oraz decyzję ZUS-u ustalając prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Sąd oddalił powództwo spółki CHL Cash Management sp. z o. o. o zapłatę przeciwko Klientowi Kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa spółki CHL Cash Management sp. z o.o. o zapłatę Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pozwała Klienta reprezentowanego przez Kancelarię o zwrot należności z umowy zlecenia jaką dla Spółki wykonywał, na kwotę prawie 20 tys. złotych. Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Cywilny oddalił żądanie spółki.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego Sąd Rejonowy w Lublinie w wydanym wyroku przywrócił do pracy Klienta Kancelarii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie oraz zasądził na jego rzecz kwotę w wysokości ponad 508 tys. złotych, tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Wyrok przywracający do pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Klienta Kancelarii

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego Klient reprezentowany przez Kancelarię składając pozew domagał się uznania za bezskuteczne złożonego mu przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wypowiedzenia stosunku pracy oraz przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy. Sąd Rejonowy w Lublinie orzekł o przywrócenie do pracy naszego Klienta.


Czytaj >

Wyrok Sądu drugiej instancji oddala powództwo przeciwko Klientowi Kancelarii o zapłatę ponad 50 tys. zł

Prawo cywilne
Sąd Apelacyjny w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego Kancelaria na skutek wniesionej apelacji doprowadziła do oddalenia powództwa Spółki CHL Cash Management sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie o zapłatę ponad 50 tys. złotych. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie z powództwa Spółki przeciwko naszemu Klientowi o zapłatę.


Czytaj >

Wyrok zmieniający zaskarżoną przez Klientkę Kancelarii decyzję ZUS-u o ustalenie prawa do emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną przez Klientkę Kancelarii decyzję ZUS-u o ustalenie prawa do emerytury Klientka Kancelarii zaskarżyła niekorzystną decyzję ZUS-u, która została wydana na skutek złożonego przez nią wniosku o ponowne obliczenie emerytury. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję przyznając prawo do ustalenia wysokości emerytury, obliczanej na korzystniejszych warunkach.


Czytaj >

Oddalenie powództwa spółki CHL Cash Management sp. z o. o. o zapłatę przeciwko Klientowi Kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Węgrowie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa spółki CHL Cash Management sp. z o.o. o zapłatę Sąd Rejonowy w Węgrowie oddalił pozew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działającej w branży ochroniarskiej złożony przeciwko naszemu Klientowi, wzywający do zapłaty prawie 40 tys. złotych. Roszczenia Spółki dotyczyły umowy zlecenia na jaką pracownik ochrony był zatrudniony.


Czytaj >

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz Klienta reprezentowanego przez Kancelarię. Nakaz zobowiązuje pozwaną Spółkę do zapłaty 32 tys. złotych tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.


Czytaj >

Zmiana zaskarżonej decyzji KRUS-u i przyznanie prawa do emerytury rolniczej

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonej decyzji KRUS-u i przyznanie prawa do emerytury rolniczej Klientka Kancelarii odwołała się od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego domagając się uwzględnienia do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym. Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał naszej Klientce prawo do emerytury rolniczej.


Czytaj >

Wyrok zmieniający zaskarżoną przez Klienta Kancelarii decyzję ZUS-u dot. wysokości podstawy wymiaru składek

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną przez Klienta Kancelarii decyzję ZUS-u dot. wysokości podstawy wymiaru składek Klient Kancelarii zaskarżył niekorzystną decyzję ZUS-u nie zgadzając się z ustalonymi wysokościami podstawy wymiaru składek. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ustalając korzystniejsze dla naszego Klienta podstawy wymiaru składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.


Czytaj >

Wyrok zasądzający łącznie prawie 34 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 34 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych we wskazanym okresie. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził łącznie prawie 34 tys. złotych dla naszego Klienta od pozwanej Spółki cywilnej, w której był zatrudniony.


Czytaj >
< Poprzednie wyroki
1
2
3
4
5
6
7
8
Kolejne wyroki >