Sprawy Sądowe

«
1
...
7
8
9
...
12
»

Oddalenie apelacji od wyroku korzystnego dla Klienta kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji od wyroku korzystnego dla Klienta kancelariiSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Świdnika wniosła apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta kancelarii. Spółka została zobowiązana do zapłaty 137 tys. zł. tytułem spłaty udzielonych pożyczek. Sąd Apelacyjny w Lublinie po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację.


Czytaj >

Sąd drugiej instancji zmienił zaskarżony przez kancelarię wyrok o zapłatę

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonego przez kancelarię wyroku o zapłatę przez Sąd drugiej instancjiKancelaria wniosła apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji niekorzystnego dla pozwanego Klienta kancelarii zasądzającego zapłatę 32 tys. zł na rzecz wnoszącej pozew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok oddalając powództwo Spółki o zapłatę.


Czytaj >

Sąd rozwiązał przez rozwód małżeństwo pozwanego Klienta bez orzekania o winie

Prawo rodzinne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego rozwiązania przez rozwód małżeństwa pozwanego Klienta bez orzekania o winieKancelaria reprezentowała Klienta w sprawie rozwodowej. Powódka domagała się orzeczenia rozwodu z jego winy, ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenie alimentów na rzecz powódki oraz orzeczenia eksmisji. Sąd Okręgowy w Lublinie wydanym wyrokiem rozwiązał przez rozwód małżeństwo Klienta bez orzekania o winie.


Czytaj >

Umorzenie postępowania karnego dot. bezprawnego przywłaszczenia mienia

Prawo karne
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu o umorzeniu postępowania karnego dot. bezprawnego przywłaszczenia mieniaKancelaria broniła Klientkę, wobec której było prowadzone postępowanie karne. Klientka kancelarii była oskarżona o bezprawne przywłaszczenie mienia o znacznej wartości. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny umorzył postępowanie karne przeciwko Klientce kancelarii.


Czytaj >

Sąd oddalił apelację pozwanej Spółki od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji pozwanej Spółki od wyroku korzytnego dla Klientki kancelariiSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Świdnika odwołała się od wyroku Sądu pierwszej instancji, który przyznał Klientce reprezentowanej przez kancelarię odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Sąd Okręgowy w Lublinie po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki.


Czytaj >

Ustalenie prawa do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego ustalenia prawa do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracyKlient kancelarii odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której ZUS odmówił prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił Klientowi prawo do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.


Czytaj >

Wyrok uchylający karę nagany nałożoną na Klienta kancelarii

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku uchylającego karę nagany nałożoną na Klienta kancelariiKlient kancelarii wniósł pozew do Sądu przeciwko Spółce, w której był zatrudniony żądając uchylenia zastosowanej wobec niego kary porządkowej nagany. Po przeanalizowaniu ustalonych w toku procesu okoliczności Sąd Rejonowy w Lublinie uchylił karę nagany nałożoną na Klienta kancelarii.


Czytaj >

Sąd oddalił powództwo w sprawie o zapłatę przeciwko Klientowi kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa w sprawie o zapłatę przeciwko Klientowi kancelariiKlient był zatrudniony na stanowisku pracownik ochrony-konwojent na podstawie umowy o pracę oraz zawierał umowy zlecenia w Spółkach tej samej Grupy Kapitałowej. Został pozwany o zwrot otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i przyznający prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u i przyznającego prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnychKlient kancelarii odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której odmówiono mu prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok, w którym zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznał Klientowi kancelarii prawo do emerytury.


Czytaj >

Sąd wydał nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowychKancelaria reprezentując sześciu klientów pozwała Spółkę z Warszawy o zapłatę łącznie 211 tys. zł. tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec Spółki.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Chełmie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegiKancelaria reprezentowała Klienta, kierowcę samochodu ciężarowego w transporcie krajowym w procesie, w którym domagał się należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz przysługującego mu dodatku za noclegi. Sąd Rejonowy w Chełmie w wydanym wyroku zasądził z tego tytułu łącznie 97 tys. zł na rzecz Klienta kancelarii.


Czytaj >

Odwołanie od dezycji ZUS-u odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżone decyzje ZUS-u i orzekającego prawo do zasiłku chorobowegoKlientka kancelarii odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których ZUS odmówił jej prawa do zasiłku chorobowego. Sąd Rejonowy w Lublinie stwierdził, że odmowa udzielenia prawa do zasiłku chorobowego była niezasadna, w związku z tym zmienił zaskarżone decyzje i ustalił na rzecz Klientki kancelarii prawo do zasiłku chorobowego.


Czytaj >
«
1
...
7
8
9
...
12
»