Sprawy Sądowe

Zasądzenie odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Sanoku

Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa Kancelaria reprezentowała Klienta w sprawie o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa. Sąd Rejonowy w Sanoku zasądził od pozwanego prowadzącego działalność gospodarczą na rzecz Klienta Kancelarii 27 tys. zł tytułem odszkodowania.


Czytaj >

Sąd zmienił decyzję ZUS-u przyznając Klientce Kancelarii prawo do zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany decyzji ZUS-u przyznającej Klientce Kancelarii prawo do zasiłku chorobowego Klientka korzystając z pomocy Kancelarii odwołała się od niekorzystnej decyzji ZUS-u. Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznając wnioskodawczyni prawo do zasiłku chorobowego.


Czytaj >

Wyrok przywracający do pracy i zasądzający wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego do pracy i zasądzającego wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał korzystny wyrok dla powoda - reprezentowanego przez Kancelarię zasądzając przywrócenie go do pracy oraz odszkodowanie w wysokości 60 tys. zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Ugoda w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego ugody w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy W sprawie prowadzonej przez Kancelarię z powództwa Klienta o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy została zawarta ugoda. Zgodnie z treścią ugody pozwany Pracodawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz Klienta Kancelarii odszkodowania.


Czytaj >

Wyrok zasądzający zapłatę za opóźnienie w transakcjach handlowych

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego zapłatę za opóźnienie w transakcjach handlowych Klienci reprezentowani przez Kancelarię pozwali Spółkę dla której świadczyli usługi, o zapłatę. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VIII Gospodarczy zasądził od pozwanej Spółki na rzecz Klientów Kancelarii 22 tys. zł zapłaty za opóźnienie w transakcjach handlowych.


Czytaj >

Przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy Sąd Rejonowy w Lublinie wydał wyrok zmieniajacy zaskarżoną przez Kancelarię w imieniu Klienta decyzję ZUS-u i przyznał prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w wysokości odpowiadającej 10% stałego uszczerbku na zdrowiu.


Czytaj >
< Poprzednie wyroki
1
2
3
4
5
6
7
8