Ogłoszenie pytań dla aplikantów radcowskich przez Krajową Izbę Radców Prawnych

Obrazek w aktualnościach w temacie dotyczącym ogłoszenia pytań dla aplikantów radcowskich przez Krajową Izbę Radców Prawnych

W grudniu, jak co roku, zebrała się Komisja przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zajmująca się ogłoszeniem pytań na kolokwia dla aplikantów radcowskich. W pracach Komisji już po raz czwarty uczestniczył Mecenas Daniel Paul jako reprezentant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Kolokwium roczne przeprowadza się w celu sprawdzenia wiedzy aplikantów z przedmiotów objętych programem aplikacji. Kancelaria aktywnie uczestniczy w procesie szkolenia Aplikantów Radcowskich poprzez Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny lubelskich radców prawnych.