Osoby fizyczne
Osoby prawne

Prawo pracy

Czytaj więcej...

Prawo cywilne

Czytaj więcej...

Ubezpieczenia
Społeczne

Czytaj więcej...

Inne Specjalizacje

Czytaj więcej...

Spory sądowe

Czytaj więcej...

Porady prawne

Czytaj więcej...

Przygotowanie
dokumentów

Czytaj więcej...

Wsparcie
w negocjacjach

Czytaj więcej...
Actor venire debet instructior quam reus
łac. Powód powinien przyjść do sądu lepiej przygotowany niż pozwany

Daniel Paul & Wspólnicy Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelarię tworzy zespół prawników, świadczących kompleksową pomoc prawną na rzecz osób prawnych, osób fizycznych także prowadzących działalność gospodarczą, a więc szeroko rozumianego biznesu. Forma współpracy oraz wynagrodzenie są każdorazowo dostosowywane do wymagań Klienta. Domeną kancelarii jest bieżąca pomoc dla Klienta oraz prowadzenie spraw Sądowych.

Kancelaria została powołana w celu wykorzystania potencjału wiążącego się z praktyką tworzących ją prawników. A w toku swojej działalności stała się podmiotem wykorzystującym specjalistyczną wiedzę z zakresu Prawa Prawy, Prawa Ubezpieczeń SpołecznychPrawa Cywilnego. Jej celem jest bowiem wybór jak najbardziej optymalnych rozwiązań, z zachowaniem potrzeb biznesowych Klienta. Mając na uwadze te potrzeby, Kancelaria pomaga pracodawcom, pracownikom oraz organizacjom związkowym w podjęciu trafnych decyzji, a Działom HR - w budowaniu polityki personalnej i przyjmowaniu działań prawnych dostosowanych do bieżących problemów zgodnie z prawem oraz celami i wymogami ekonomicznymi firmy.

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego świadcząc pomoc telefonicznie czy mailowo, przygotowuje również opinie prawne wraz z rekomendacjami, uwzględniając potrzeby Klienta. W ramach prowadzonej praktyki Kancelaria reprezentuje Klienta w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, w toku postepowania przed Sądami Pracy oraz organami Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelarię tworzą radcowie prawni oraz współpracujący z nią adwokaci, zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie oraz Okręgowej Izbie Adwokackiej w Lublinie.
Kontakt

Daniel Paul & Wspólnicy
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wrońska 1d, 20–327 Lublin
ul. Modrzewiowa 11/4, 21–040 Świdnik
NIP: 7132068493
Regon: 060507896

Tel:
530 288 118
(81) 443 90 99
506 025 648

E-mail:
kancelaria.biuro.dp@gmail.com
joanna.kancelaria.dp@gmail.com
info.kancelaria.dp@gmail.com

Godziny Pracy:
pon. – pt. 9:00 – 17:00

Numer konta:
21 1140 2004 0000 3002 7995 7796

Biuro w Lublinie:

ul. Wrońska 1d
20-327 Lublin

Biuro w Świdniku:

ul. Modrzewiowa 11/4
21-040 Świdnik