Wykład w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Obrazek w aktualnościach w temacie dotyczącym wykładu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Dnia 16 stycznia odbył się wykład w formie zdalnej dla studentów kierunku Specjalista ds. kadr i płac w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Kancelaria poprowadziła zajęcia w czasie rzeczywistym (online), wykład dotyczył tematu: "Układy zbiorowe i ustawa o związkach zawodowych".

W roku akademickim 2020/2021 z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 większość uczelni zdecydowała się na mieszany system kształcenia. Wykłady prowadzone są zdalnie, a ćwiczenia w trybie stacjonarnym. W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem wideokonferencji prowadzonych w czasie rzeczywistym, wynikającym z planu studiów. (zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora WSPA w Lublinie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021).

Mimo braku bezpośredniego kontaktu z słuchaczami, wykłady w czasie rzeczywistym przy użyciu dedykowanego do tego celu oprogramowania pozwalają zmininalizować niedogodności i wady studiowania na odległość. Zajęcia zdalne umożliwiają interakcję wykładowcy z uczestnikami. Wykładowca może wyświetlić prezentację, czy inne materiały, równocześnie je omawiając, a słuchacze mają możliwość zadawania w międzyczasie pytań czy odpowiania na poruszone zagadnienia.