Sprawy Sądowe

«
1
...
6
7
8
...
12
»

Wyrok zasądzający 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowychKancelaria reprezentowała Klienta w procesie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Powód był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku pracownika ochrony - konwojenta. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Sąd stwierdził nabycie spadku dla Klientek kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku dla Klientek kancelariiKlientki za pośrednictwem kancelarii złożyły do Sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Spadkobierczynie chciały formalnie potwierdzić prawa do spadku po zmarłym. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w wydanym postanowieniu stwierdził, że spadek nabyły w równej części, żona i córki zmarłego.


Czytaj >

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił wyższą wysokość emerytury oraz większy kapitał początkowy

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonej decyzji ZUS-u i ustalenia wyższej wysokości emerytury uwzględniając większy kapitał początkowyKlient kancelarii złożył odwołanie od decyzji ZUS-u ustalającej wysokość emerytury wnosząc o jej zmianę w części dotyczącej wysokości kapitału początkowego. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił Klientowi kancelarii wysokość emerytury na kwotę 2,5 tys. złotych.


Czytaj >

Oddalenie powództwa żądającego zwrotu wynagrodzenia wypłaconego tytułem umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa żądającego zwrotu wynagrodzenia wypłaconego tytułem umowy zleceniaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy pozwała Klienta kancelarii o zapłatę ponad 42 tys. zł, które otrzymał z tytułu umów zlecenia wykonywanych dla Spółki. Kancelaria w imieniu Klienta wniosła o oddalenie powództwa. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Wyrok zasądzający zapłatę należności na rzecz Klienta kancelarii od członka zarządu dłużnej Spółki

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego zapłatę należności na rzecz Klienta kancelarii od członka zarządu dłużnej SpółkiKlient reprezentowany przez kancelarię pozwał członka zarządu dłużnej spółki domagając się uregulowania zaległej należności. Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w wydanym wyroku zasądził od pozwanego zapłatę ponad 44 tys. zł na rzecz Klienta kancelarii.


Czytaj >

Sąd Oddalił apelację ZUS-u od wyroku przyznającego prawo do emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji ZUS-u od wyroku przyznającego Klientowi kancelarii prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnychZakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelacje od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta kancelarii, który zmienił decyzję ZUS-u i przyznał powodowi prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. Sąd Apelacyjny w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Wyrok oddalający powództwo o odszkodowanie za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o odszkodowanie za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczychKlientka kancelarii została pozwana przez pracodawcę o zapłatę 18 tys. zł odszkodowania za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił powództwo.


Czytaj >

Oddalenie apelacji od wyroku przyznającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji od wyroku przyznającego Klientowi kancelarii wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowychSąd pierwszej instancji zasądził na rzecz Klienta kancelarii 97 tys. zł tytułem wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe, a także diety i ryczałt za noclegi. Pozwany przedsiębiorca wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego. Sąd Okręgowy w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania oddalił apelację.


Czytaj >

Sąd Okręgowy uwzględnił apelację kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Białymstoku

Obrazek do tematu dotyczącego uwzględnienia apelacji kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowychSąd pierwszej instancji zasądził niecałe 2 tys. zł z żądanych w pozwie 60 tys. zł na rzecz tylko jednego z powodów. Kancelaria wniosła apelację od powyższego wyroku. Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił zaskarżony wyrok zasądzając od pozwanej Spółki łącznie 60 tys. zł zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz Klientów kancelarii.


Czytaj >

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazujący uregulowanie niezapłaconych faktur

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazującym uregulowanie niezapłaconych fakturKlient kancelarii - przedsiębiorca pozwał Spółkę z Warszawy o uregulowanie niezapłaconych faktur. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VIII Wydział Gospodarczy nakazał pozwanej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie by zapłaciła 40 tys. zł Klientowi kancelarii.


Czytaj >

Oddalenie apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od korzystnego wyroku w sprawie o prawo do emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od korzystnego wyroku w sprawie o prawo do emeryturyZakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta kancelarii ustalającego prawo do wcześniejszej emerytury przysługującej pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Wyrok nakazujący sprostowanie świadectwa pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku nakazującego sprostowanie świadectwa pracyKlient kancelarii otrzymał świadectwo pracy, z którym się nie zgadzał. Pracodawca w świadectwie pracy wpisał, że Klient wykorzystał 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem, mimo iż Klient nie składał żadnych wniosków o udzielenie opieki. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakazał sprostować pracodawcy wydane świadectwo pracy.


Czytaj >
«
1
...
6
7
8
...
12
»