Sprawy Sądowe

Sąd oddalił powództwo spółki KCM sp. z o. o. przeciwko naszemu Klientowi

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa spółki Konsalnet Cash Management sp. z o.o. przeciwko naszemu Klientowi Spółka KCM sp. z o. o. zajmująca się obsługą gotówki na rynku polskim pozwała Klienta Kancelarii o zwrot należności z umowy zlecenia jaką dla spółki wykonywał, na kwotę 9 tys. złotych. Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Ugoda w sporze na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego ugody w sporze na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych Na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Lublinie z powództwa Klientki Kancelarii w sporze na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych strony sporu zawarły ugodę. Na mocy ugody powódka uzyskała kwotę 5,5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.


Czytaj >

Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz powoda reprezentowanego przez Kancelarię. Nakaz zobowiązuje pozwaną Spółkę do zapłaty 9 tys. złotych tytułem wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.


Czytaj >

Oddalenie powództwa spółki z Warszawy o zapłatę przeciwko Klientowi Kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenie powództwa spółki Konsalnet Cash Management sp. z o.o. o zapłatę Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił pozew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie złożony przeciwko naszemu Klientowi, wzywający do zapłaty 37 tys. złotych. Roszczenia Spółki dotyczyły umowy zlecenia na jaką pozwany był zatrudniony.


Czytaj >

Wyrok zasądzający zapłatę tytułem odszkodowania za złamanie gwarancji zatrudnienia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego zapłatę tytułem odszkodowania za złamanie gwarancji zatrudnienia Troje Klientów Kancelarii pozwało Spółkę Akcyjną Hortico z Wrocławia o zapłatę odszkodowania za zwolnienie z pracy. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz powodów łącznie 61 tys. zł odszkodowania za złamanie gwarancji zatrudnienia.


Czytaj >

Wyrok zaoczny orzekający separację małżeństwa Klienta Kancelarii z winy pozwanej

Prawo rodzinne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zaocznego orzekający separację małżeństwa Klienta Kancelarii z winy pozwanej W Sądzie Okręgowym w Lublinie w Wydziale Cywilnym Rodzinnym odbyła się sprawa z powództwa Klienta Kancelarii o separację. Sąd w wydanym wyroku zaocznym orzekł separację małżeństwa Klienta Kancelarii z winy pozwanej.


Czytaj >

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego Klientka Kancelarii wniosła przeciwko Spółce Akcyjnej Hortico we Wrocławiu pozew o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia. Sąd Rejonowy w Warszawie zasądził z tego tytułu 39 tys. złotych odszkodowania dla naszej Klientki.


Czytaj >

Sąd wydał nakaz zapłaty za niezapłacone faktury

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego Spółka reprezentowana przez Kancelarię wniosła pozew o zapłatę przeciwko firmie, która nie wywiązała się z opłat w terminie. Sąd Rejonowy w Lublinie nakazał pozwanej firmie, by zapłaciła kwotę 29 tys. zł powodowi za opóźnienie w transakcjach handlowych.


Czytaj >

Sąd oddalił apelację ZUS-u od wyroku dot. wysokości podstawy wymiaru składek

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego Klientka Kancelarii nie zgadzając się z decyzją ZUS-u dot. wysokości podstawy wymiaru składek odwołała się do Sądu Okręgowego w Lublinie, który orzekł na korzyść Klientki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył apelację od wyroku do Sądu drugiej instancji. Sąd Apelacyjny oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u - rekompensata z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego Klient Kancelarii odwołał się od niekorzystnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u przyznając prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy Klientki Kancelarii

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy Klientki Kancelarii Klientka Kancelarii pozwała Pracodawcę domagając się przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy, dopuszczenia do pracy i wynagrodzenia. Sąd Rejonowy w Lublinie wydanym wyrokiem przywrócił powódkę do pracy oraz zasądził 66 tys. zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Wyrok zasądzający wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych Sąd Rejonowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie prowadzonej przez Kancelarię zasądził od pozwanej Spółki NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Klienta Kancelarii kwotę 48 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >
< Poprzednie wyroki
1
2
3
4
5
6
7
8
Kolejne wyroki >