Przyznanie wyróżnienia za zasługi na rzecz Samorządu Radców Prawnych

Pani Mecenas Joanna Król została uhonorowana wyróżnieniem przyznawanym za zasługi na rzecz Samorządu Radców Prawnych. Pani Mecenas aktywnie angażuje się w działalność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Medal pamiątkowy został ustanowiony przez Krajową Izbę Radców Prawnych z okazji 40-lecia samorządu zawodowego radców prawnych i jest wręczany osobom zaangażowanym w działalność Okręgowych Izb oraz zasłużonym dla rozwoju samorządu radcowskiego. Gratulujemy.

Medal pamiątkowy z okazji 40-lecia samorządu zawodowego radców prawnych przyznawany za zasługi na rzecz Samorządu Radców Prawnych