Korzystne wyroki wydane w sprawach rozwodowych

W ostatnim czasie w lubelskich sądach zakończyły się sprawy prowadzone przez kancelarię, w których zostały wydane korzystne dla naszych klientów wyroki rozwodowe. Często do sądów składane są pozwy rozwodowe wnioskujące o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego. Jeżeli uda się zakończyć tego rodzaju sprawę wyrokiem rozwodowym bez orzekania o winie takie rozstrzygnięcie sądu ma pozytywny wpływ na potencjalne przyszłe sprawy dotyczące majątku, kontaktów z dziećmi, opieki nad dziećmi czy o wysokość alimentów.

Wyroki zostały umieszczone w dziale Wygrane spawy: