Wykłady dla Aplikantów Radcowskich z prawa pracy w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie

Obrazek w aktualnościach w temacie dotyczącym wykładów dla Aplikantów Radcowskich z prawa pracy w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie

W roku 2021 już po raz szósty mecenasi kancelarii poprowadzą wykłady z tematu Prawa pracy dla Aplikantów Radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Wykłady w formie zajęć teoretycznych przeprowadzone zostaną dla I roku aplikacji radcowskiej przez Mecenasa Daniela Paul. Zajęcia będą odbywały się online czyli przy użyciu metod i technik przekazu elektronicznego na odległość (platforma e-learningowa).

Aplikacja radcowska przygotowuje absolwentów studiów prawniczych do wykonywania zawodu radcy prawnego. Aplikanci są członkami okręgowych izb radców prawnych, przy pomocy izb uczestniczą w zajęciach teoretycznych, odbywają praktyki oraz przygotowują się do egzaminu radcowskiego.

Kancelaria aktywnie uczestniczy w procesie szkolenia Aplikantów Radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie poprzez Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny lubelskich radców prawnych.