II Zgromadzenie Delegatów OIRP w Lublinie z udziałem Radców prawnych z Kancelarii

Dnia 24 maja odbyło się II Zgromadzenie Delegatów OIRP w Lublinie, w którym wzięli udział Radcy prawni z Kancelarii pełniący funkcję Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Na Zgromadzeniu, które odbyło się w formie zdalnej przeprowadzone zostały głosowania nad sprawozdaniami i projektami uchwał OIRP w Lublinie.


Pierwsze zdjęcie przedstawiające Radców prawnych z Kancelarii Drugie zdjęcie przedstawiające Radców prawnych z Kancelarii