Spotkanie w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie dotyczące nowych regulacji w zakresie doręczania pism sądowych

Obrazek w aktualnościach w temacie dotyczącym spotkania w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie dotyczącym nowych regulacji w zakresie doręczania pism sądowych

Dnia 3 lipca weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych. Wedle nowych przepisów pisma sądowe dla profesjonalnych pełnomocników mają być doręczane poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych. Wprowadzone zmiany budzą wątpliwości środowiska prawniczego co do skutecznej realizacji takiego sposobu doręczeń oraz ich skutków prawnych.

W związku z powyższym dnia 15 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie - dziekana prof. Arkadiusza Berezy i radcy prawnego Daniela Paul - oraz przedstawicieli Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Lublinie, na którym przedstawiciele Samorządów wskazywali na praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem portalu oraz sugerowali sposoby ich rozwiązania. Efektem spotkania była wspólna wola dalszej współpracy w celu dopracowania praktycznych aspektów funkcjonowania Portalu Informacyjnego.

Nasza Kancelaria korzysta z Portali Informacyjnych Sądów Powszechnych od początku ich funkcjonowania. Portale okazały się sprawnym i pomocnym środkiem komunikacji sądów powszechnych z uprawnionymi pełnomocnikami umożliwiając zdalny stały dostęp za pośrednictwem Internetu do dokumentacji i informacji w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi. Niemniej w związku z obecną zmianą przepisów powstaje wiele praktycznych wątpliwości jakie mogą skutkować na prowadzone sprawy.