Wyrok zmieniający zaskarżoną przez klienta Kancelarii decyzję ZUS dot. wysokości podstawy wymiaru składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał niekorzystną decyzję na rzecz klientki Kancelarii, która zaskarżyła decyzję nie zgadzając się z ustalonymi wysokościami podstawy wymiaru składek. Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u ustalając dla naszej klientki korzystniejsze podstawy wymiaru składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o wysokość podstawy wymiaru składek - strona 1 Wyrok w sprawie o wysokość podstawy wymiaru składek - strona 2