Sprawy Sądowe

Wyrok zmieniający zaskarżoną przez klienta Kancelarii decyzję ZUS dot. wysokości podstawy wymiaru składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał niekorzystną decyzję na rzecz klienta Kancelarii, który zaskarżył decyzję nie zgadzając się z ustalonymi wysokościami podstawy wymiaru składek. Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u ustalając dla naszego klienta korzystniejsze podstawy wymiaru składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o wysokość podstawy wymiaru składek - strona 1 Wyrok w sprawie o wysokość podstawy wymiaru składek - strona 2