Sprawy Sądowe

Zmiana zaskarżonej decyzji KRUS-u i przyznanie prawa do emerytury rolniczej

Klientka Kancelarii nie zgadzając się z decyzją Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odwołała się do Sądu domagając się uwzględnienia do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym. Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał naszej klientce prawo do emerytury rolniczej.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o prawo do emerytury rolniczej