Sprawy Sądowe

Przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi kancelarii prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Kancelaria w imieniu Klienta odwołała się od niekorzystnej decyzji organu rentowego. Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok zmieniający decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznał Klientowi kancelarii prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w wysokości odpowiadającej 10% (dziesięć procent) stałego uszczerbku na zdrowiu.

Więcej informacjiWięcej w artykule: Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy.


Wyrok w sprawie o przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy