Sprawy Sądowe

Przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi Kancelarii prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Kancelaria w imieniu Klienta odwołała się od niekorzystnej decyzji ZUS-u. Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i przyznał Klientowi Kancelarii prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w wysokości odpowiadającej 10% stałego uszczerbku na zdrowiu.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy