Sprawy Sądowe

Odszkodowanie związane z rozwiązaniem umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia

Klientka Kancelarii wniosła pozew o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia przeciwko Spółce Akcyjnej Hortico we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził z tego tytułu 39 tys. złotych odszkodowania dla naszej klientki.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie związane z rozwiązaniem umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia - strona 1 Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie związane z rozwiązaniem umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia - strona 2