Wyrok zasądzający zapłatę tytułem odszkodowania za złamanie gwarancji zatrudnienia

Spółka Akcyjną Hortico z Wrocławia została pozwana przez troje klientów Kancelarii o zapłatę odszkodowania związanego ze zwolnieniem z pracy. Pracownicy zostali zwolnieni, mimo iż byli objęci gwarancją zatrudnienia po zakupie przez Spółkę przedsiębiorstwa, w którym wcześniej pracowali. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz klientów Kancelarii łącznie 61 tys. złotych tytułem odszkodowania za złamanie gwarancji zatrudnienia.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie związane z rozwiązaniem umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia - strona 1 Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie związane z rozwiązaniem umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia - strona 2