Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w nakazie zapłaty orzekł, że pozwana Spółka powinna zapłacić klientowi Kancelarii 9 tys. złotych tytułem wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Poniżej zamieszczamy nakaz zapłaty w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop