Ugoda w sporze na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych

W Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczyła się sprawa z powództwa klientki Kancelarii na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych. Na rozprawie strony sporu zawarły ugodę na mocy której pozwany Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna w Sopocie zapłaci powódce kwotę w wysokości 5,5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.

Poniżej zamieszczamy protokół w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Protokół z rozprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie związane z rozwiązaniem umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia - strona 1 Protokół z rozprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie związane z rozwiązaniem umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia - strona 2