Sprawy Sądowe

Sąd oddalił powództwo spółki Konsalnet Cash Management sp. z o.o. przeciwko naszemu klientowi

Klient Kancelarii został pozwany o zwrot należności przez spółkę Konsalnet Cash Management sp. z o. o. zajmująca się obsługą gotówki na rynku polskim. Przedmiotem sprawy była kwota 9 tys. złotych, którą konwojent zarobił z umowy zlecenia jaką dla spółki wykonywał. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o zapłatę