Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał na rzecz klienta reprezentowanego przez Kancelarię nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pozwana Spółka powinna zapłacić powodowi 32 tys. zł tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Dochodzenie roszczeń za nadgodziny - pomoc prawna.

Poniżej zamieszczamy nakaz zapłaty w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe