Sprawy Sądowe

Wyrok zmieniający zaskarżoną przez klientkę Kancelarii decyzję ZUS-u o ustalenie prawa do emerytury

Klientka Kancelarii złożyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wznowienie postępowania i ponowne obliczenie emerytury. ZUS wydał niekorzystną dla klientki decyzję, którą zaskarżyła do Sądu. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił decyzję ZUS-u i przyznał prawo do ustalenia wysokości emerytury, obliczanej na korzystniejszych dla naszej klientki warunkach.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o ustalenie prawa do emerytury