Wyrok Sądu drugiej instancji oddala powództwo przeciwko klientowi kancelarii o zapłatę ponad 50 tys. zł

Spółka CHL Cash Management sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pozwała klienta Kancelarii pracownika ochrony - konwojenta o zapłatę 52 tys. zł (52 486,91). Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok niekorzystny dla pozwanego, od którego odwołał się do Sądu drugiej instancji. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok Sądu pierwszej instancji, w wyniku zmiany zostało oddalone powództwo Spółki o zapłatę.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o zapłatę - strona 1 Wyrok w sprawie o zapłatę - strona 2