Sprawy Sądowe

Wyrok przywracający do pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie klienta Kancelarii

Klient reprezentowany przez Kancelarię złożył pozew przeciwko Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie. Domagał się, by wypowiedzenie stosunku pracy wręczone mu przez Uniwersytet zostało uznane za bezskuteczne oraz żądał przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wydanym wyroku orzekł o przywrócenie do pracy naszego klienta.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy