Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym za niezapłacone faktury

Na rzecz powodów reprezentowanych przez Kancelarię został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Pozwana Spółka została zobowiązana nakazem do zapłaty roszczenia w kwocie 27 tys. zł.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym za niezapłacone faktury