Sprawy Sądowe

Wyrok w sprawie o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę

Klientka Kancelarii wniosła pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę przeciwko Przedsiębiorstwu Komunalnemu „PEGIMEK” Spółce z o. o. w Świdniku. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok zasądzający od pozwanego przedsiębiorstwa kwotę 12 tys. zł (12,111) na rzecz naszej klientki.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę