Sprawy Sądowe

Oddalenie apelacji spółki CHL Cash Management sp. z o.o. od wyroku o zapłatę przeciwko klientowi Kancelarii

Spółka CHL Cash Management sp. z o. o. odwołała się od wyroku Sądu pierwszej instancji, który oddalił powództwo Spółki o zapłatę przeciwko klientowi Kancelarii. Przedmiotem sporu była kwota w wysokości prawie 142 tys. zł. Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o zapłatę