Ugoda w sprawie o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odbyła się rozprawa z powództwa klienta Kancelarii przeciwko Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Przedmiotem sprawy było uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne. Na rozprawie strony sporu zawarły ugodę, dzięki której nasz klient uzyskał odszkodowanie.

Poniżej zamieszczamy protokół w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne