Sąd oddalił powództwo spółki Konsalnet Konwój sp. z o.o. przeciwko naszemu klientowi

Spółka Konsalnet Konwój sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmująca się obsługą gotówki na rynku polskim pozwała naszego klienta o zwrot należności na kwotę 43 tys. złotych z tytułu umowy zlecenia jaką dla spółki wykonywał. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny oddalił powództwo - żądanie spółki.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o zapłatę